Naša Misija


Promocija i razvoj političke kulture i kulture dijaloga kao i zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda kao neophodnih instrumenata razvoja i napretka društva.
Kroz proces lobiranja i javnog zagovaranja, sprovednog na profesionalan i etičan način, inicirati donošenje odluka i trajnih promjena, u cilju poboljšanja kvaliteta života u društvu.