Akcija "Mi lobiramo za Vas!"

Centar za lobiranje l 18.9.2018. l

 

Akcija ima za cilj podizanje javne svijesti, obnovu povjerenja građana i njihov uticaj na procese u određenim oblastima društvenog života.

Ova vrsta indirektnog lobiranja i javnog zagovaranja je i promocija društevenih vrijednosti i pokušaj uticaja na građane da ih motivišu na određene aktivnosti u donošenju pravilnih odluka.

Na ovaj način otvara se mogućnost da građani na pravi način sagledaju i identifikuju poželjne karakteristike i kompetencije onih koji ih predstavljaju  u promovisanju društvenih vrijednosti.

U okviru akcije „Mi lobiramo za Vas!“ biće sprovedena i kampanja podjele flajera, posebno dizajnirane za ovu priliku, na  teritoriji gradova Banjaluka, Sarajevo i Mostar.

Mi lobiramo za Vas!

https://insajder.in/novost/613173/pocela-akcija-mi-lobiramo-za-vas