BiH-moguća ili nemoguća država?
BH put u NATO-realnost ili zabluda?
Istočna ili Južna interkonekcija, politika ili ekonomija
Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem:"Bosna i Hercegovina-suverena zemlja ili međunarodni protektorat"
Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: "25. godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma"