Najava događaja: Naučno-stručna konferencija

Centar za lobiranje I 24.02.2022. 

U subotu 5. marta 2022. godine u hotelu „Bosna“, Kralja Petra I Karađorđevića 97 Banja Luka, u trajanju od 09:30 do 13:00 sati, održava se naučno-stručna konferencija pod nazivom „BiH – moguća ili nemoguća država? ". 

Predstojeći naučno-stručni skup predstavlja svojevrstan kontinuitet, imajući u vidu veoma uspješne konferencije održane u decembru 2020. “ Dvadeset pet godina od po potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma ” i marta 2021. godine “ BiH – suverena zemlja ili međunarodni protektorat? ”.