Projekti u pripremi

Najava događaja: Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem

Centar za lobiranje I 25.05.2021.

U subotu 12. juna 2021. godine u hotelu "Bosna", Kralja Petra I Karađorđevića 97 Banja Luka, u trajanju od 09:30 do 13:30 časova, održava se naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom " Istočna ili Južna interkonekcija" ", politika ili ekonomija? ".

Opširnije: Najava događaja: Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem