Najava događaja: Naučno-stručna konferencija - 06. april 2024.

Centar za lobiranje I 02.03.2024. I

U subotu 06. aprila 2024. godine u hotelu "Bosna u Banjoj Luci, u trajanju od 09:30 do 13:00 sati, održaće se naučno-stručna konferencija pod nazivom: "Energetske geopolitičke igre na Zapadnom Balkanu".

Predstojeći naučno-stručni skup predstavlja svojevrsan kontinuitet, imajući u vidu veoma uspješne konferencije održane  u junu 2019. godine „Turski tok, geostrateški interes Zapadnog Balkana, izazov i prilika za BiH“, potom 12. juna 2021. godine „Istočna ili Južna interkonekcija - politika ili ekonomija?“, 14. maja 2022. godine „Enegetska bezbjednost BiH i regiona u uslovima novih geopolitičkih karti“ i 10. juna 2023. godine „Energetska slika BiH u kontekstu energetske krize u Evropi“.