Najava događaja: Naučno-stručna konferencija - 10. jun 2023.

Centar za lobiranje I 10.05.2023. 

U subotu 10. juna 2023. godine u hotelu „Bosna“, Kralja Petra I Karađorđevića 97 Banja Luka, u trajanju od 09:30 do 13:00 sati, održava se naučno-stručna konferencija pod nazivom „ Energetska slika BiH u kontekstu energetske krize u Europi ". 

Predstojeći naučno-stručni skup predstavlja svojevrsan kontinuitet, imajući u vidu veoma uspješne konferencije održane u lipnju 2019. godine „Turski tok, geostrateški interes Zapadnog Balkana, izazov i prilika za BiH“ , potom 12. lipnja 2021. godine „Istočna ili Južna interkonekcija – politika ili ekonomija?“  i 14. maja 2022. godine „Enegetska bezbjednost BiH i regiona u uslovima novih geopolitičkih karti“.