Realizovani projekti

Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: "Vojni savezi ili vojna neutralnost-model za BiH u vremenu izazova"

Centar za lobiranje I 26.11.2022. I

U hotelu "Bosna"-Banjaluka, u trajanju od 10:00 do 13:30 sati, održana je naučno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem pod nazivom: "Vojni savezi ili vojna neutralnost-model za BiH u vremenu izazova".

Opširnije: Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: "Vojni savezi ili vojna neutralnost-model za...