Zbornik radova "Turski tok, geostrateški interes Zapadnog Balkana - izozov i prilika za BiH

Centar za lobiranje I 01.12.2019. I Banjaluka

Izašao je Zbornik radova "Turski tok, geostrateški interes Zapadnog Balkana-izazov i prilika za BiH".

Naučno-stručna konferencija pod nazivom "Turski tok, geostrateški interes Zapadnog Balkana-izazov i prilika za BiH" održana je u junu 2019. godine u organizaciji Udruženja "Centar za lobiranje" iz Banaluke.

Zbornik donosi odabrane radove sa navedenog naučno-stručnog skupa. Svim radovima zajedničko je isticanje značaja realizacije projekta "Turski tok", imajući u vidu strateške, pravne, ekonomske, bezbjednosne i ekološke aspekte i mogućnosti u odnosu na Zapadni Balkan, sa akcentom na prostor Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukazano je i na činjenicu da BiH treba da zauzme aktivniju ulogu i uključi se u realizaciju kopnenog dijela projekta "Turski tok", vođena isključivo svojim interesima i mogućnostima razvoja gasifikacije, gasne privrede i pratećih djelatnosti u smislu obezbjeđenja dovoljnih količina gasa, energenta 21. vijeka.

Recezenti Zbornika su prof. dr Mile Dmičić redovni profesor Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Radivoje Mitrović redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Miloš Šolaja vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Zbornik je dostupan u prostorijama Udruženja: www.centarzalobiranje.com

IZBOR MEDIJSKIH OBJAVA

https://insajder.in/novost/649107/udruzenje-centar-za-lobiranje-bih-da-se-ukljuci-u-realizaciju-projekta-turski-tok

http://89.111.245.19/novosti/742779/bih-da-se-ukljuci-u-realizaciju-projekta-turski-tok.htm