Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: "Ustavni sud BiH-razgovor za dogovor

Centar za lobiranje I22.08.2020. I

U hotelu "Bosna"-Banjaluka, u trajanju od 10:00 do 13:00 časova, održana je naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom: "Ustavni sud Bosne i Hercegovine-razgovor za dogovor".

Na konferenciji je prezentovano sedam naučno-stručnih radova. Tri rada prezentovana su putem video linka.

Zbog trenutne situacije sa Kovidom 19 konferencija je održana uz poštovanje neophodnih epidemioloških mjera.

Program konferencije

Moderator:

- Dr Gojko Pavlović, Udruženje "Centar za lobiranje"

Dobrodošlica organizatora:

- G. Zoran Đerić, predsjednik Udruženja "Centar za lobiranje"

Lista izlagača i tema:

- Prof. dr Mile Dmičić, profesor, Pravni fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

"Ustavna rješenja i neophodnost donošenja Zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine"

- Prof. dr Tunjica Petrašević, dekan Pravnog fakulteta u Osijeku, Republika Hrvatska

 - Koautorica: Lana Kovačić Markić, mag.iur, sudska savjetnica na Ustavnom sudu RH, doktorantica na Doktorskom studiju prava na Pravnom fakultetu Osijek.

 Ustavni sudovi i upućivanje prethodnih pitanja Sudu EU

 Napomena: Obraćanje putem video linka

- Prof. dr Mladen Vukčević, prof. Ustavnog prava i raniji predsjednik Ustavnog suda i Sudskog savjeta Crne Gore

 „Otvorena pitanja Ustavnog i Vrhovnog suda Crne Gore u postupku po ustavnoj žalbi“

 Napomena: Obraćanje putem video linka

- Prof. dr Zoran Pavlović, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Novi Sad, Republika Srbija

 Medijsko izvještavanje o radu Ustavnog suda Srbije (u vrijeme vanrednog stanja)-ne-dozvoljeni pritisak na nezavisno i samostalno tijelo

 Napomena: Obraćanje putem video linka

- Prof. dr Ljubinko Mitrović, Redovni profesor, Fakultet pravnih nauka, Univerzitet APEIRON Banjaluka

- Koautor: Dr Gojko Pavlović, Centar za lobiranje, Banjaluka

 Uslovi za izbor, sastav i mandate sudija ustavnih sudova

- Prof. dr Milan Blagojević, redovni univerzitetski profesor ustavnog prava, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci

 Neustavno preuzimanje ustavotvorne i legislativne funkcije od strane Ustavnog suda BiH

- Prof. dr Miloš Šolaja, vanredni profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

 „Ustavna praksa i neformalni kontekst-politike i tumačenja“

Učešće bez izlaganja:

- Gđa Dušanka Majkić, Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH

- Dr Perica Bundalo, Narodni poslanik i član Odbora za ustavna pitanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske

- Prof. dr Borislav Petrović, Pravni fakultet Univerzitet u Sarajevu

 

ZAKLJUČCI I PREPORUKE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE

"Ustavni sud Bosne i Hercegovine-razgovor za dogovor"

1. Neprihvatljivo je dalje prisustvo troje stranih državljana-sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jer niti jedna država u svijetu (izuzetak Lihtenštajna), u najvišem ustavnosudskom organu ima strane sudije, što govori da Bosna i Hercegovina nema u potpunosti suverenu, samostalnu i nezavisnu ustavnu vlast i da se nalazi pod svojevrsnim međunarodnim starateljstvom.

2. Neophodno je hitno donošenje Zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u skladu sa temeljnim načelima Ustava Bosne i Hercegovine, obezbjeđujući njegov puni legitimitet i neovisnog čuvara i institucionalnog garanta ljudskih prava i sloboda, otklanjajući sve prepreke za dalji napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu.

 

 IZBOR MEDIJSKIH OBJAVA:

http://tvk3.info/strucna-konferencija-neophodne-promjene-u-strukturi-i-novi-zakon-o-ustavnom-sudu/

trs.tv/av/pusti.php?id=92454

https://www.zipaphoto.net/index.php/site/event/5277